Marihuana – najlepszym naturalnym leczeniem choroby Parkinsona

Choroba Parkinsona jest jednym z najczęstszych zaburzeń neurodegeneracyjnych. Otrzymała nazwę w 1872 r. od Jean-Martin Charcot, francuskiego neurologa, po tym jak została po raz pierwszy rozpoznana w 1817 r. przez Jamesa Parkinsona. Dotyka około 1% populacji w wieku powyżej 60 lat i charakteryzuje się degeneracją neuronów dopaminergicznych. Ponad sto lat później wciąż nie ma znanego […]