Konopie indyjskie jako bardzo obiecujący zamiennik opioidów

Konopie indyjskie „bardzo obiecujące” jako zamiennik opioidów – wskazują wczesne wyniki badań Firma Biodata z RPA planuje określić, na ile użyteczna jest marihuana w leczeniu bólu. W Johannesburgu rozpoczęły się pierwsze w RPA badania kliniczne z użyciem konopi indyjskich, zatwierdzone pod względem etycznym, których celem jest określenie, czy konopie indyjskie mogą zastąpić opioidy w leczeniu […]