Ból neuropatyczny

Medyczna marihuana na ból neuropatyczny

Konopie indyjskie w wielu kulturach na przestrzeni dziejów były stosowane do leczenia różnych dolegliwości bólowych. Ból neuropatyczny jest trudny do opanowania za pomocą obecnie
stosowanych leków. Przynoszą one znaczące korzyści tylko ograniczonej liczbie pacjentów.

Istnieje szerokie spektrum opcji farmaceutycznych dla pacjentów cierpiących z powodu objawów bólu neuropatycznego, w tym leki przeciwdepresyjne, przeciwpadaczkowe i opioidy, które łagodzą ból, ale wiążą się z podwyższonym ryzykiem uzależnienia i działań niepożądanych.
W ciągu około 20 lat badań klinicznych wyjaśniono złożoną rolę układu endokannabinoidowego w patofizjologii bólu neuropatycznego i poparto stosowanie konopi w leczeniu tego schorzenia. W tym czasie w wielu randomizowanych, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych placebo badaniach ykazano znaczące zmniejszenie bólu w porównaniu z placebo, przy czym wyniki i profile tolerancji były porównywalne z obecnymi terapiami farmakologicznymi.

Dane te obejmują różne drogi podawania marihuany, różne proporcje kannabinoidów oraz pacjentów z różnymi etiologiami bólu neuropatycznego i sugerują możliwość szerokiego zakresu zastosowań medycznej marihuany.
Specyficzna rola obecnie zidentyfikowanych leków na bazie konopi indyjskich, które działają jako związki z wiązaniami receptorów kannabinoidowych (CB) w układzie nerwowym (głównie, ale nie wyłącznie, receptory CB1) i na peryferiach (głównie, ale nie wyłącznie, receptory CB2), jest wyjaśniona tylko częściowo.

Istnieją jednak wystarczające dane przedkliniczne potwierdzające ich wpływ na nocycepcję. Stawia się hipotezę, że konopie indyjskie zmniejszają zmiany w przetwarzaniu poznawczym i autonomicznym w stanach bólu przewlekłego. Przednio-limbiczne rozmieszczenie receptorów CB w mózgu sugeruje, że mogą one preferencyjnie oddziaływać na afektywne cechy bólu. Ponadto mogą osłabiać niski stopień zapalenia, co jest kolejnym postulatem w patogenezie bólu neuropatycznego.

W jednym z ostatnich przeglądów systematycznych obejmujących łącznie 25 badań z udziałem 2270 pacjentów stwierdzono, że kannabinoidy podawane różnymi drogami mogą różnić się skutecznością w łagodzeniu różnych rodzajów bólu.
THC/CBD i THC drogą śluzówkową wykazywały lepsze działanie przeciwbólowe w przypadku bólu neuropatycznego i bólu nowotworowego, THC drogą doustną w przypadku bólu nowotworowego, standaryzowany ekstrakt z konopi indyjskich z THC drogą wziewną w przypadku bólu neuropatycznego, a standaryzowany ekstrakt z konopi indyjskich z THC drogą doustną w przypadku bólu nocyceptywnego.
Wśród różnych dróg podawania dominowała droga śluzówkowa .

Johal, H., Devji, T., Chang, Y., Simone, J., Vannabouathong, C., & Bhandari, M. (2020). Cannabinoids in Chronic Non-Cancer Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. In Clinical Medicine Insights: Arthritis and Musculoskeletal Disorders(Vol. 13). SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.1177/1179544120906461 Lee, G., Grovey, B., Furnish, T., & Wallace, M. (2018). Medical Cannabis for Neuropathic Pain. In Current Pain and Headache Reports(Vol. 22, Issue 1). Current Medicine Group LLC 1. https://doi.org/10.1007/s11916-018-
0658-8
Mücke, M., Phillips, T., Radbruch, L., Petzke, F., & Häuser, W. (2018). Cannabis-based medicines for chronic neuropathic pain in adults. In Cochrane Database of Systematic Reviews(Vol. 2018, Issue 3). John Wileyand Sons Ltd. https://doi.org/10.1002/14651858.CD012182.pub2
Rabgay, K., Waranuch, N., Chaiyakunapruk, N., Sawangjit, R., Ingkaninan, K., & Dilokthornsakul, P. (2020). The effects of cannabis, cannabinoids, and their administration routes on pain control efficacy and safety: A systematic review and network meta-analysis. Journal of the American Pharmacists Association, 60(1), 225- 234.e6. https://doi.org/10.1016/j.japh.2019.07.015
Yuval Landschaft, B. E. (2019). Medical Grade Cannabis –Clinical Guide.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Przeczytaj również