Medyczne konopie u dzieci

Medyczna marihuana jest legalna w coraz większej liczbie krajów, jednak wciąż może budzić kontrowersje w kontekście leczenia dzieci. Badania naukowców z Izraela dostarczają dowodów na skuteczność marihuany w terapii autyzmu u dzieci

Miłość rodzica do dziecka potrafi przenosić góry, zwłaszcza gdy dziecko jest ciężko chore, a medycyna nie spełnia pokładanych w niej nadziei. W wielu przypadkach wiąże się to z łamaniem prawa, aby uzyskać dostęp do leku, który był zakazany w większości krajów na świecie. Tym lekiem jest marihuana, która w przypadku dzieci cierpiących na choroby utrudniające życie, takie jak epilepsja, przynosi wręcz zdawałoby się niezwykłe efekty. Ale czy marihuana jest naprawdę bezpieczna dla dzieci? Poniżej przedstawiamy dowody.


Epilepsja u dzieci zmienia oblicze świata

Przez prawie 60 lat konopie indyjskie były klasyfikowane jako narkotyk z listy 1, co oznacza, że nie przynoszą żadnych korzyści terapeutycznych i mogą być nadużywane. Klasyfikacja ta hamowała badania naukowe i powstrzymywała zmiany prawne w krajach na całym świecie. Jednak po kilku głośnych przypadkach dzieci z padaczką lekooporną, u których dzięki konopiom indyjskim nastąpiło radykalne zmniejszenie liczby napadów, rządy zostały zmuszone do ponownego przemyślenia swojego stanowiska.

Taka była historia Charlotte Figi, która w wieku pięciu lat miała około 300 napadów tygodniowo z powodu rzadkiej odmiany padaczki zwanej zespołem Dravet. Kiedy lekarze nie mieli już żadnych rozwiązań, jej rodzice zdecydowali się wypróbować medyczną marihuanę, wybierając odmianę o wysokiej zawartości CBD. Ku ich zdumieniu ataki Charlotte ustały, szczep marihuany został nazwany na jej cześć (Charlotte’s Web), a ona sama stała się nieoficjalną gwiazdą filmu dokumentalnego CNN o medycznej marihuanie, „Weed”.

W Irlandii cierpiąca na zespół Dravet Ava Barry stała się bohaterką kampanii na rzecz legalizacji medycznej marihuany w swoim kraju, kiedy olej CBD zmniejszył liczbę jej napadów o 80%.

Rodzice Avy zauważyli również zauważalną poprawę ogólnego samopoczucia i zdolności poznawczych Avy – tę historię podziela wiele innych dzieci stosujących CBD w leczeniu padaczki.

Zaczęła stać bardziej wyprostowana – mówi mama Vera. Nawiązywała lepszy kontakt wzrokowy, a zaraz potem, podczas rodzinnego żartu, Ava chichotała tak samo jak inne dzieci. Nigdy wcześniej nie śmiała się w ten sposób.

Wierząc, że ataki Avy uległyby dalszej poprawie, gdyby do jej oleju CBD dodano niewielką ilość THC, co było nielegalne w jej rodzinnej Irlandii, cała rodzina przeniosła się na leczenie do Holandii.

W tym samym czasie zaczęła się rozwijać historia 12-letniego Billy’ego Caldwella, chłopca z Irlandii Północnej. Billy, również cierpiący na ciężką, trudną do opanowania padaczkę, otrzymał receptę na połączenie CBD i THC od neurologa dziecięcego w Kanadzie.

Przy wjeździe do Wielkiej Brytanii lekarstwa Billy’ego zostały skonfiskowane. Po intensywnej kampanii medialnej i poruszeniu opinii publicznej rząd zmienił klasyfikację konopi indyjskich na lek z listy 2, zwiastując tym samym przełomową legalizację medycznej marihuany w Wielkiej Brytanii.

Te głośne historie stały się również dodatkowym bodźcem do prowadzenia badań z wykorzystaniem CBD w leczeniu lekoopornych, rzadkich odmian padaczki dziecięcej, których kulminacją było niedawne zatwierdzenie leku Epidiolex z oczyszczoną CBD, opracowanego przez firmę GW Pharmaceuticals.

Pozytywne wyniki potwierdzają wnioski z przeprowadzonego retrospektywnie badania, opisującego doświadczenia pięciu izraelskich klinik pediatrycznych zajmujących się leczeniem padaczki, w przebiegu którego dzieciom podawano olej z medycznej marihuany wzbogacony o CBD. Zastosowanie CBD zmniejszyło częstotliwość napadów w 89% przypadków, a także wpłynęło na „poprawę zachowania i czujności, języka, komunikacji, umiejętności motorycznych i snu”.

Konopie indyjskie dla dzieci: Inne schorzenia

Autyzm

Siła i determinacja rodziców w poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań dla zdrowia dziecka w sytuacji, gdy medycyna tradycyjna nie zna już odpowiedzi, nie kończy się na epilepsji. Stosowanie medycznej marihuany w przypadku dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) zyskało w ostatnich latach zainteresowanie opinii publicznej, w dużej mierze dzięki niektórym wpływowym rodzicom aktywnie działającym w tej dziedzinie.

W Stanach Zjednoczonych Mieko Hester-Perez zaczęła podawać medyczną marihuanę swojemu ciężko autystycznemu synowi Joey’owi w wieku 9 lat, aby pomóc mu w odzyskaniu apetytu, po tym jak ” zaczął więdnąć”. Podawana mu odmiana o wysokiej zawartości THC nie tylko pomogła mu przybrać na wadze, ale także zmieniła jego zachowanie.

„Kiedy jest się rodzicem dziecka z autyzmem, ma się bardzo proste cele, a jednym z moich celów było po prostu zobaczyć, jak mój syn się uśmiecha” – mówi Mieko. „Joey zaczął wchodzić w interakcje z innymi ludźmi. Nie mówi, ale ma teraz poczucie humoru, coś, czego wcześniej nie widzieliśmy”.

Doświadczenia izraelskiej matki Abigail Dar z jej ciężko autystycznym i nie mówiącym synem Yuvalem są podobne do doświadczeń Mieko. Pomimo przepisywania mu leków psychotropowych, Yuval był agresywny nie tylko wobec członków rodziny, ale także wobec samego siebie. Kiedy zaczął przyjmować medyczną marihuanę, to całkowicie się zmieniło.

„To było jak magia” – mówi Abigail. Mój syn stał się spokojną osobą, bardziej skoncentrowaną, z uśmiechem na twarzy. W ciągu roku nie przejawiał żadnych zachowań samookaleczających ani wybuchów, co dla mnie i dla niego jest cudem. To zmieniło życie”.

Izrael jest liderem w badaniach nad zastosowaniem medycznej marihuany w autyzmie dziecięcym – w zeszłym roku ukazały się dwa badania na ten temat. Pierwsze z nich, przeprowadzone przez laboratorium Raphaela Mechoulama z wykorzystaniem oleju bogatego w CBD, wykazało u 85% uczestników znaczną lub umiarkowaną poprawę w zakresie objawów ASD. Zaledwie kilka miesięcy później dr Adi Aran opublikował wyniki badań przeprowadzonych na 60 dzieciach z ASD, którym podawano marihuanę bogatą w CBD. Znaczną poprawę w zakresie problemów z zachowaniem odnotowano u 61% badanych, a także 39% poprawę w zakresie lęku i 47% w zakresie trudności w komunikacji.

Należy jednak zauważyć, że w przypadku dziecięcego ASD badacze często polegają na obserwacjach rodziców, ponieważ wiele dzieci nie posługuje się mową.

Nowotwory dziecięce

Prawdopodobnie największym koszmarem dla każdego rodzica jest zdiagnozowanie u dziecka choroby nowotworowej. Nie dość, że nowotwory dziecięce są zwykle bardziej agresywne, to jeszcze rodzice muszą z bólem serca patrzeć, jak ich dziecko znosi skutki uboczne leków przeciwnowotworowych, takich jak chemioterapia. Co ciekawe, jedno z pierwszych badań, w którym analizowano terapeutyczne zastosowanie konopi u dzieci, dotyczyło potencjalnego leku przeciwwymiotnego w przypadku nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią.

Badania nad olejem CBD w Izraelu zostały przeprowadzone w 1994 r. przez pioniera badań nad kannabinoidami, Raphaela Mechoulama, który na dwie godziny przed chemioterapią podał dzieciom tabletkę zawierającą 18 mg THC. Nie tylko udało się całkowicie zapobiec wymiotom, ale również efekty uboczne były znikome. Jednak fakt, że THC ma działanie odurzające u ludzi, oznacza, że podawanie go dzieciom stanowi tabu, którego większość lekarzy nie jest gotowa zakwestionować, dlatego nie przeprowadzono dalszych badań.

W rzeczywistości stosowanie THC w chorobach dziecięcych pozostaje kontrowersyjnym tematem dla pediatrów, pomimo ich gotowości do przepisywania innych leków na receptę, takich jak opioidy, które mają poważne skutki uboczne.

Stosowanie kannabinoidów, jak THC i jego nie powodującego odurzenia krewnego CBD, jako leków przeciwnowotworowych jest ekscytującym obszarem badań od 20 lat. Mimo postępów w badaniach laboratoryjnych przeprowadzono niewiele prób klinicznych, a żadnej z nich nie przeprowadzono na dzieciach.

Jednak wielu rodziców na całym świecie, z miłości do swoich dzieci, podawało im olej z konopi, gdy nie było już innej możliwości.

W Kolorado, matka trzyletniego Landona Riddle’a, Wendy, podała synowi olej z konopi zawierający zarówno THC, jak i CBD, gdy zdiagnozowano u niego białaczkę limfocytową. Powiedziała CNN: „Myślę, że chemioterapia w połączeniu z marihuaną spowodowała u niego remisję, a teraz marihuana pozwoli mu ją utrzymać”.

Jego lekarz zgodził się, że marihuana mogła odegrać rolę w jego wyjątkowej reakcji na leczenie, mówiąc: „Kiedy spojrzy się na dzieci, które przechodzą ten sam proces leczenia i porówna się Landona z nimi, wydaje się, że radzi sobie lepiej niż można by się spodziewać”.

Z reguły jednak większość onkologów i specjalistów pediatrów nie jest otwarta na leczenie dzieci konopiami indyjskimi, powołując się na brak dowodów i wystarczającej wiedzy na temat profilu bezpieczeństwa tej rośliny.

Mózgowe porażenie dziecięce

Konopie indyjskie przyczyniają się do poprawy objawów spastyczności w stwardnieniu rozsianym u dorosłych. W związku z tym badacze chcą sprawdzić, czy efekty te można powtórzyć w innych schorzeniach, w których pacjenci odczuwają spastyczność, takich jak porażenie mózgowe u dzieci.

W izraelskim badaniu pilotażowym z udziałem pacjentów z porażeniem mózgowym w wieku od 1 do 17 lat, w którym podawano różne proporcje THC i CBD, stwierdzono „znaczną poprawę w zakresie spastyczności i dystonii, trudności ze snem, nasilenia bólu”, przy bardzo niewielkiej liczbie skutków ubocznych.

Matka dwuletniego dziecka biorącego udział w badaniu powiedziała Haaretzowi: „Różnica była szybko odczuwalna i przejawiała się w jego spokoju, w porównaniu z wcześniejszym niepokojem. Nastąpiła również znaczna poprawa snu, co przełożyło się na poprawę naszego snu. Poprawiły się również jego funkcje motoryczne, ale nie wiemy, czy było to spowodowane leczeniem, czy tym, że był coraz starszy”.

Uszkodzenie mózgu u noworodków

Jeśli myśleliśmy, że tabu dotyczące medycznej marihuany dla dzieci jest wystarczające, wyobraźmy sobie implikacje podawania kannabinoidów noworodkom. Ale właśnie to jest przedmiotem trwających badań klinicznych w przypadku encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej (uszkodzenie mózgu spowodowane brakiem tlenu).

W połączeniu z obecnie stosowaną terapią, hipotermią – obniżeniem temperatury ciała dziecka do 33-34°C w ciągu sześciu godzin po urodzeniu, naukowcy mają nadzieję, że podawanie czystego CBD dożylnie niemowlętom pozbawionym tlenu powtórzy niezwykle pozytywne wyniki badań przedklinicznych. W badaniach na nowonarodzonych prosiętach stwierdzono, że połączenie CBD z hipotermią zmniejszyło uszkodzenia mózgu o prawie 100%. 

Czy marihuana jest bezpieczna dla dzieci?

Najbardziej wyczerpujące informacje na temat bezpieczeństwa stosowania medycznych konopi u dzieci pochodzą z badań nad epidioleksem jako lekiem przeciwpadaczkowym dla dzieci w rzadkich przypadkach padaczki.

To właśnie dzięki tym badaniom przeprowadzonym przez firmę GW Pharma wiemy, że CBD ma dobry profil bezpieczeństwa u dzieci. Wszelkie zgłoszone działania niepożądane były stosunkowo niewielkie i obejmowały senność, biegunkę i brak apetytu.

Jednak jeden z obszarów budzących obawy dotyczy tego, jak CBD, główny związek w epidioleksie, może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami przeciwpadaczkowymi.

Naukowcy odkryli, że podawanie CBD wraz z klobazamem, lekiem na padaczkę często podawanym dzieciom, blokowało rozkładanie klobazamu w organizmie przez enzymy cytochromu P450. Prowadziło to do zwiększenia stężenia klobazamu w osoczu krwi, potencjalnie zmieniając jego zakres terapeutyczny i pogarszając efekty uboczne.

Należy również pamiętać, że epidiolex jest podawany w dawkach 5-20 mg na kilogram masy ciała, czyli znacznie większych niż ilości oleju z całych roślin konopi przepisywane dzieciom w klinikach zajmujących się leczeniem medyczną marihuaną. Uważa się, że tylko wysokie dawki CBD zaburzają metabolizm niektórych leków na receptę, ale należy przeprowadzić więcej badań.

Z drugiej strony, THC ma szereg skutków ubocznych, które należy rozważyć przed zastosowaniem marihuany z przewagą THC. Może wpływać na pamięć, nastrój, zmiany zachowania, apetyt, a w mniejszości przypadków może prowadzić do uzależnienia, a w rzadkich przypadkach do psychozy. Towarzystwa medyczne przestrzegają przed stosowaniem THC w okresie dojrzewania, ponieważ może ona mieć szkodliwy wpływ na rozwijający się mózg.


Dawkowanie medycznej marihuany u dzieci

Medyczna marihuana jest lekiem dostosowanym do indywidualnych możliwości. Dodatkowe wyzwania pojawiają się jednak w przypadkach, gdy dzieci nie potrafią w pełni wyrazić, jak lek na bazie konopi indyjskich wpływa na ich samopoczucie.

Zatwierdzone leki na bazie konopi, takie jak epidiolex, mają schemat dawkowania oparty na wynikach badań klinicznych. W innych przypadkach lekarze przepisujący leki pediatryczne stosują tę samą metodę miareczkowania, co w przypadku dorosłych, rozpoczynając od dawki niższej niż terapeutyczna i stopniowo ją zwiększając.

Lekarz medycyny z Kalifornii i dyrektor medyczny Canna-Centers Wellness & Education, Bonni Goldstein, dzieli się w tej pomocnej prezentacji swoimi protokołami dawkowania dla różnych schorzeń dziecięcych. Niemniej jednak, jeśli rozważasz podanie medycznej marihuany swojemu dziecku, powinieneś skonsultować się bezpośrednio z lekarzem zajmującym się medyczną marihuaną, ponieważ przypadek każdego dziecka jest inny.

Jeśli chodzi o przepisywanie marihuany dzieciom, edukacja w środowisku medycznym pozostaje w tyle za wiedzą pacjentów i rodziców. Jednak w miarę pojawiania się coraz większej liczby badań dotyczących skuteczności i profilu bezpieczeństwa kannabinoidów w chorobach dziecięcych, lekarze na całym świecie mogą w końcu poczuć się pewniej, przepisując leki na bazie konopi obok, a w niektórych przypadkach zamiast innych leków na receptę.

https://cannigma.com/treatment/children-and-cannabis/

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Przeczytaj również