Opieka paliatywna

Niektóre badania wskazują na istotną rolę wspomagającą leków na bazie konopi indyjskich dla pacjentów, którzy stanęli w obliczu rozpaczy związanej z nieuleczalną chorobą, a także utratą sprawności, która często jej towarzyszy.

Ostatnie dni życia człowieka mogą wiązać się z ogromnym cierpieniem fizycznym i emocjonalnym, dlatego zwalczanie bólu i innych uciążliwych objawów oraz poprawa jakości życia są jednymi z najważniejszych czynników skutecznej opieki paliatywnej.

Zapotrzebowanie na opiekę paliatywną jest szczególnie duże w starzejącej się populacji, w której to 75% zgonów jest spowodowanych przewlekłymi i postępującymi schorzeniami. Słaba kontrola objawów lub niemożliwe do zaakceptowania działania niepożądane związane z opioidami i innymi lekami powodują potrzebę poszukiwania innych opcji terapeutycznych, co zwraca uwagę na leki oparte na kannabinoidach.

 

Getty images

 

Materiał dowodowy dotyczący stosowania medycznych konopi  w warunkach hospicyjnych stale się poszerza. Istnieją liczne dowody na to, że konopie indyjskie mogą modulować niektóre z najbardziej wyniszczających objawów powszechnie występujących u pacjentów w końcowym stadium choroby, w tym między innymi ból, depresję, lęk, nudności i wymioty oraz utratę apetytu.
Istnieją również obiecujące dowody na skuteczne zastosowanie konopi indyjskich w leczeniu neuropatii obwodowej wywołanej chemioterapią, zaburzeń żołądkowo-jelitowych i zaburzeń snu.

Być może jednym z najważniejszych punktów jest to, że konopie indyjskie mogą być stosowane w opiece hospicyjnej w celu złagodzenia cierpienia emocjonalnego i zmniejszenia traumy psychologicznej spowodowanej diagnozą.

Niektóre badania wskazują na istotną rolę wspomagającą leków na bazie konopi indyjskich dla pacjentów, którzy stanęli w obliczu rozpaczy związanej z nieuleczalną chorobą, a także utratą sprawności, która często jej towarzyszy. Stosowanie marihuany może mieć pozytywny wpływ na pacjentów.

Konopie indyjskie mają wieloaspektowe potencjalne korzyści bioaktywne, które w wielu sytuacjach wydają się przeważać nad ryzykiem. Powinna być jednak włączona do planu leczenia ze starannym uwzględnieniem możliwości wystąpienia zdarzeń niepożądanych i interakcji lekowych.

Aggarwal, S.K. (2016). Use of cannabinoids in cancer care: Palliative care. Curr. Oncol. 23, S33–S36.
Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) (2019). Medical Cannabis Use in Palliative Care: Review of Clinical Effectiveness and Guidelines –An Update. Cadth Rapid Response Rep. Summ. With Crit. Apprais. 1–18.
Cyr, C., Arboleda, M.F., Aggarwal, S.K., Balneaves, L.G., Daeninck, P., Néron, A., Prosk, E., and Vigano, A. (2018). Cannabis in palliative care: Current challenges and practical recommendations. Ann. Palliat. Med. 7, 463–477.
Harman, S., Bailey, A., and Walling, A. (2021). Palliative care: The last hours and days of life -UpToDate. Jugl, S., Keshwani, S., Adkins, L., Heldermon, C.D., Winterstein, A., and Goodin, A. (2020). A systematic review of evidence for cannabis and cannabinoids as adjuvant therapy in palliative and supportive oncology care. J. Clin. Oncol. 38, 12091–12091.
Kleckner, A.S., Kleckner, I.R., Kamen, C.S.,Tejani, M.A., Janelsins, M.C., Morrow, G.R., and Peppone, L.J. (2019). Opportunities for cannabis in supportive care in cancer. Ther. Adv. Med. Oncol. 11.
Turgeman, I., and Bar-Sela, G. (2017). Cannabis cannabis use in Palliative Oncology: a review of the evidence for Popular indications.
WHO (2021). Palliative care.
Yuval Landschaft, B.E. (2019). Medical Grade Cannabis –Clinical Guide.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Przeczytaj również