Leśniowskiego – Crohna, choroby zapalne jelit

Medyczne konopie w chorobach zapalnych jelit. Choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Dotychczas wiele badań wykazało, że układ endokannabinoidowy odgrywa rolę w kontrolowaniu fizjologicznych funkcji jelit, w tym motoryki, opróżniania żołądka, czasu pasażu jelitowego, wydzielania propulsji jelita grubego i integralności bariery nabłonkowej.

Pomimo dostępności szerokiego spektrum leków, które pozwalają z dużą skutecznością kontrolować aktywność choroby, wielu pacjentów uważa, że radzenie sobie z utrzymującymi się objawami klinicznymi stanowi wyzwanie, co skłania ich do poszukiwania alternatywnych opcji leczenia.

Dotychczas wiele badań wykazało, że układ endokannabinoidowy odgrywa rolę w kontrolowaniu fizjologicznych funkcji jelit, w tym motoryki, opróżniania żołądka, czasu pasażu jelitowego, wydzielania propulsji jelita grubego i integralności bariery nabłonkowej. W szczególności zakłada się, że na IBD mogą częściowo wpływać zmiany w układzie endokannabinoidowym (ECS), ponieważ układ ten może modulować reakcje zapalne.
Wydaje się, że konopie indyjskie i kannabinoidy wpływają na ECS głównie poprzez receptory CB1 i CB2, które znaleziono we wszystkich warstwach odcinków jelita, w tym w splotach mięśniowych i podśluzówkowych oraz w nabłonku.

Ekspresja receptorów kannabinoidowych jest najliczniejsza w komórkach B, a następnie w komórkach naturalnych zabójców, monocytach, neutrofilach oraz leukocytach CD8 i CD4, co wyjaśnia związek między ESC a regulacją zapalenia jelit i zostało wykazane w licznych modelach zwierzęcych.
Innym ważnym odkryciem naukowym był znacznie obniżony poziom anandamidu – endokannabinoidu przypominającego w swoim działaniu fitokannabinoid THC – w zmienionej zapalnie błonie śluzowej jelit osób z IBD w porównaniu ze zdrową tkanką jelitową. Ponadto kannabinoidy są uniwersalnie skuteczne w zmniejszaniu bólu brzucha.

Może to być szczególnie przydatne dla osób przyjmujących leki opioidowe w celu uśmierzenia bólu, ponieważ badania wykazują, że konopie pomagają pacjentom ograniczyć lub wyeliminować zapotrzebowanie na opioidy i zapewniają leczenie z mniejszą liczbą skutków ubocznych.
Receptory kannabinoidowe modulują uwalnianie wielu neuroprzekaźników w ośrodkowym układzie nerwowym, wywołując efekty ośrodkowe, przyczyniające się do zmniejszenia współistniejących objawów, w tym bólu, nudności, biegunki i utraty apetytu.

 

Fot. peterschreiber.media / stock.adobe.com

W niedawnym prospektywnym badaniu obserwacyjnym przeprowadzonym w Izraelu przez Timna Naftali i współpracowników opisano długoterminowe skutki stosowania medycznej marihuany u pacjentów z IBD. Przy średniej dawce 31 ± 15 g marihuany miesięcznie, średni wskaźnik Harveya- Bradshawa uległ poprawie z 14 ± 6,7 do 7 ± 4,7 (P < 0,001) w czasie obserwacji o medianie 44 miesięcy. Ponadto używanie konopi indyjskich wiązało się ze zmniejszeniem przyjmowania leków i niewielkim przyrostem masy ciała.

1. Kafil TS, Nguyen TM, MacDonald JK, Chande N, Cannabis for the treatment of Crohn’s disease. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2018, 11, 11 2018
2. Jami Kinnucan, Use of Medical Cannabis in Patients with Inflammatory Bowel Disease. Gastroenterology & Hepatology Volume 14, Issue 10 October 2018
3. Hasenoehrl C, Taschler U, Storr M, Schicho R. The gastrointestinal tract – a central organ of cannabinoid signaling in health and disease. Journal of Neurogastroenterology and Motility 2016;28(12):1765-80.
4. Ahmed W et al. Therapeutic Use of Cannabis in Inflammatory Bowel Disease. Gastroenterology and Hepatology. 2016;12(11):668-679.
5. Katchan V, David P, Shoenfeld Y. Cannabinoids and autoimmune diseases: a systematic review. Autoimmun Rev. 2016;15(6):513-528
6. Bashashati M, McCallum RW. Cannabis in gastrointestinal disorders. Pract Gastroenterol. 2014;12(4):36-46.
7. Schicho R, Storr M. Cannabis finds its way into treatment of Crohn’s disease. Pharmacology. 2014;93(1-2):1-3.
8. Brian J Piper, Monica L Beals, Alexander T Abess, Stephanie D Nichols, Maurice Martin, Catherine M. Cobb, and Rebecca M DeKeuster, Chronic Pain Patients’ Perspectives of Medical Cannabis. Pain. 2017 Jul; 158(7): 1373–1379.
9. Nielsen S et al. Opioid-Sparing Effect of Cannabinoids: A Systematic Review and Meta-Analysis. Neuropsychopharmacology. 2017;42(9):1752-1765.
10. Timna Naftali, Lihi Bar-Lev Schleider, Fabiana Sklerovsky Benjaminov, Ido Lish, Fred M Konikoff, Yehuda Ringel, Medical cannabis for inflammatory bowel disease: real-life experience of mode of consumption and assessment of side-effects. Eur J Gastroenterol Hepatol 2019 Nov;31(11):1376-1381.
11. IMCA – Israeli Medical Cannabis Agency, Medical Grade Cannabis Clinical Guide. Mgr Yuval Landschaft, Boaz Albo (M.Sc), Prof. Rafael Mechoulam, Prof Arnon Afek.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Przeczytaj również